Styrelsen

Withala Maltwhiskykulturs styrelse 2022


För att mejla någon i styrelsen: förnamn.efternamn@wmwk.se

Ordförande

Torbjörn "Whiskylover" Hägg

070-534 23 70Kassör

Tommy "Laddie" Hansson

070-598 31 78Vice sekreterare

Rolf "Roffe" Strid

076-812 27 34


Sekreterare

Tomas "Mekong" Fyhr

070-190 82 75

tomas "at" fyhr.one

Vice ordförande

Magnus "Smokey Badger" Kraft

070-621 50 70


Vice kassör

Christina "The Lady" Carlson

070-349 71 20


Webmaster

Åke "Gooner" Davidsson

070-628 53 99