Avgifter och betalning

Betalning/Bankgiro

Betalning till Withala Maltwhiskykultur görs via


Bankgiro: 758-6514


Märk alltid betalningen med:

Namn

Medlemsnummer

Vad betalningen avser

Avgifter/kostnader

Inträdesavgift: 350:-

Årsavgift          : 200:-

Obs!

För de medlemmar som betalade sin årsavgift efter 1/9 innevarande år, gäller denna för hela nästa år.


Hur bokar jag en provning och vad gäller för en bokning?

   Läs informationen här.